Trädgårdsrådgivning och planering av trädgård
Gröna rum
för alla sinnen
 
 
 
 
 

Är du nybliven hus- och trädgårdsägare? Står du i begrepp att planera och anlägga tomt och trädgård? Eller har du / ni en gammal trädgård som behöver förnyas? I alla lägen kan man behöva hjälp utifrån för att komma vidare.
TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING
Trädgårdsrådgivning - en genomgång av trädgården ger kunskap och inspiration när man kört fast och vill ha tips för att gå vidare. Vissa växtförslag och designtips kan ges. En trädgårdsrådgivning tar ca 2 timmar och ger en översiktlig genomgång och "bollande" av idéer.
Om du står i begrepp att sälja tomt och trädgård, kan en trädgårdsrådgivning med stylingtips ge hjälp inför visningen. Ett bra helhetsintryck kan avsevärt höja priset på en fastighet.
TRÄDGÅRDSDESIGN & TRÄDGÅRDSPLANERING
Om du önskar, kan vi efter en rådgivning gå vidare, utveckla tankarna och arbeta fram en komplett trädgårdsplan & design med växtförslag och anläggningstips.
 • Trädgårdsdesign - vid nyanläggning av en trädgård. - När du behöver en grundplan och starthjälp att komma igång. Vi tar fasta på stil, estetik, siktlinjer och växtval som passar för platsen och er trädgård med hus. Vi tittar på funktioner som är bra att tänka på när du planerar din trädgård.

 • Trädgårdsplan - när du önskar förändra en befintlig trädgård. Detta innebär en grundlig genomgång av hela eller delar av din trädgård med förslag till spännande förnyelse.

 • Bygglovsritning & bygglovshandling - för mur, staket och altan. Den måttsatta ritningen kompletteras med illustrationer & foton.
Ett upplägg kan t.ex. se ut enligt följande;
 1. Träff 1  Vi börjar med att träffas på plats och går igenom era idéer och önskemål. Vi diskuterar funktioner och förutsättningar för platsen. En bra förberedelse till första träffen är att du/ni tar fram en tomtritning i skala 1:100 / alt. / 1:50, samt några bilder från inspirerande trädgårdar. Vi bollar ideer och diskuterar olika lösningar.
  // Jag skissar på trädgården och växtförslag. //

 2. Träff 2  Vid andra mötet kan inmätningar av befintliga växter och markbyggnad ev. behövas. Vi tittar på skissförslag och diskuterar lösningar. Vissa växtförslag gås igenom.
  // Fortsatt skissarbete. //

 3. Ev. Träff 3  Vid behov, fortsätter vi en 3:e träff och diskuterar olika designförslag samt växtval. Skisspresentation. // Trädgårdsritning, sammanställning av växtlistor, växtval samt anläggningsplan och ev. skisser i vy. Om det behövs kan en detaljritning av en rabatt eller markbyggnation ritas upp. //

 4. Träff 4  Presentation och överlämnande av trädgårdsplan & designförslag med växtval och ev. en eller flera bilder i vy samt anläggningsförslag och skötsel.
TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Jag erbjuder hjälp att upprätta skötselplaner för grönytor åt bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag samt utbildar personal. Jag föreläser och håller kurser i beskärning, växter och växtmiljö samt i trädgårdsdesign. Hör av dej så kan vi diskutera ett upplägg som passar just er.
/ Priset sätts i samråd med kunden, med hänsyn till arbetets omfattning. Om du/ni önskar, kan kontakt och diskussion också ske via internet. /
 
Kerstin Lundgren
Trädgårdsdesigner
& trädgårdsmästare
Företaget finns i Värnamo och Lerum.Kerstin Lundgren i Värnamo, Jönköpings län, SE på Houzz